top of page

Ymunwch â Ni

Mae ein haelodau yn hanfodol i fodolaeth y Gymdeithas. Croesawir pawb i gymryd rhan ymarferol neu i fwynhau'r rhaglen o weithgareddau yn unig.


Fel aelod o’r Gymdeithas, byddwch yn buddsoddi yn ein gwaith ac yn hyrwyddo treftadaeth ein tref.

Mae aelodau’n cael budd o

  • Fynediad (am £1 yn unig) i’r amrywiaeth o ddarlithoedd

  • Fynediad i raglen o fwyta allan yn gymdeithasol

  • Ymweliadau a gwibdeithiau.

  • Gylchlythyrau cyson.

  • Wybodaeth am ddigwyddiadau lleol.


Mae’n ffordd arbennig o ddod i adnabod unigolion sy’n rhannu eich diddordebau mewn awyrgylch hamddenol.

Tâl Aelodaeth Flynyddol

  • £10 aelodaeth unigol

  • £15 aelodaeth teulu

  • £25 aelodaeth gydweithredol
     

307998_222809234441069_774249629_n.jpg
bottom of page