top of page
Vintage Socialise.jpg

Gweithgareddau

Sgyrsiau

Cynigir rhaglen o sgyrsiau amrywiol yn ystod tymor 2023-24. Cynhelir y cyfarfodydd yn Festri Capel Tabernacl.

Dydd Mawrth, Medi 19 am 7.30 y.h.
Michael Freeman:   Ann Evans, Plas y Dolau 1738-1807 – Ffermwr Gorau’r Sir.


Dydd Mawrth Hydref 17 am 7.30 y.h.
Natalie Chapman: George Chapman – Golwg Bersonol.


Dydd Mawrth Tachwedd 21 am 7.30 y.h.
Dr. James January McCann (RCAHMW) : Enwau Hanesyddol Cymru.


Dydd Mawrth Ionawr 16 am 7.30 y.h.
Ken Murphy, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed: Prif Ganolfan yr Oes Haearn yng Nghanolbarth Cymru: Cloddio archeolegol diweddar yng Nghaer Pendinas. 


Dydd Mawrth Chwefror 20 am 7.30 y.h.
Jane Aaron: Cranogwen (Darlith Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.)
 

Dydd Mawrth Mawrth 19 am 7.30 y.h. 
Siân Stewart: Bensha a’i ferched: Preswylwyr Hynod Portland Place, Aberaeron. Rhan 1.

Dydd Mawrth, 30 Ebrill 2024, 6.00 y.h.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

i'w ddilyn gan sgwrs am 7.30pm ar waith amddiffyn yr arfordir yn Aberaeron gan y contractwyr, BAM.

08EE5_edited.jpg
Trips.jpg
Gwibdeithiau

Yn Hydref 2023 aethpwyd i Blas Nanteos ger Aberystwyth. Bu’r plas yma o’r 18fed ganrif yn gartref i’r teulu Powell ac yn fwyaf enwog am mai yma y cadwyd Cwpan Nanteos a adnabyddir fel y greal sanctaidd. 


Ceir manylion o’r ymweliad nesaf yn fuan.

Ciniawa

Eleni, fe fydd amrywiaeth o brydiau amser cinio a gyda’r nos wedi eu trefnu yn garedig gan Margaret Bevan.

• Dydd Iau, 28 Medi 2023: Gwesty'r Plu 7pm
• Dydd Llun, 13 Tachwedd 2023:The Hive 12.30pm
• Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2023: Tyr Harbwrfeistr 12.30pm
• Dydd Mercher, 31 Ionawr 2024:Y Seler 12.30pm
• Dydd Mawrth, 12 Mawrth 2024:The Hive 2.30pm
• Dydd Iau, 11 Ebrill 2024: Yr Harbwrfeistr 7pm

Dosberthir bwydlenni a phrisiau i aelodau cyn pob dyddiad.

Dining.jpg
bottom of page