top of page

Coedlan Allt y Graig

Ym Mai 1995 prynodd Cyngor Tref Aberaeron Goedlan Allt y Graig gyda chymorth gwahanol grantiau.

 

Bellach gall aelodau’r cyhoedd fwynhau cerdded ar y llwybr trwy 15 erw o goedwig.

woodland-trail.jpg
bottom of page