top of page

Croeso i

Gymdeithas Aberaeron Society

Yn dathlu, dadansoddi a chyflwyno treftadaeth forwrol, bensaernïol a hanes cymdeithasol Aberaeron a’r ardal.

229022_176208889101104_6101131_n.jpg

Mae Cymdeithas Aberaeron Society yn Elusen Gofrestredig gyda Chomisiwn Elusennau'r Deyrnas Unedig. Rhif yr Elusen yw – 1145491.


Mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu cofnodi gan Gomisiwn Elusennau'r D.U.

 

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyhoeddus i gadarnhau ein gweithgareddau.


Mae’r Gymdeithas yng ngofal gwirfoddolwyr ac fe’i hariennir gan arian aelodaeth a chyfraniadau.
 

Ein Nod

Sefydlwyd i barhau gyda gwaith Prosiect Treftadaeth Gymunedol Daucanmlwyddiant Aberaeron 2007 gyda’r nod o hyrwyddo treftadaeth a hanes lleol Aberaeron a’r ardal.


Ein gobaith yw parhau i dyfu mewn aelodaeth sy’n gweithredu ac yn rhyngweithio yn ein gweithgareddau sy’n cynnwys:


-  Sgyrsiau o ddiddordeb lleol
-  Ymweliadau a theithiau
-  Clwb Ciniawa

201922_172759342779392_3370197_o.jpg

Ein Tîm

Y rhai sy’n goruchwylio CAS yw:


Llywydd: Elinor Gwilym
Cadeirydd: Siân Stewart

Trysorydd: Gwyn Jones

Ysgrifennydd: Sandra Evans
Ymddiriedolwyr: Phill Davies, Steve Davies, Sally Hesketh, Mair Jones, Ray Williams.


Rhowch wybod os oes gennych ddiddordeb ymuno.

bottom of page